Putns

Šim piedevu, tam piedevu

Šim piedevu, tam piedevu,
Dzilnai vien nepiedevu,
Kam tā manu dējumiņu
Ik rītiņa klaudzināja.

Visi koki iesmam der

Visi koki iesmam der;
Apins vien nederēja;
Visi putni cepti der,
Bitīt’ vien nederēja.