Rubenis

Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Pērkonam četri dēli, Visi četri amatnieki: Divi sita vara bungas, Divi šķīla uguntiņu.
Atminiet, sveši ļaudis, Kas spīdēja vidū gaisa? - Zaļa bērza lapa spīd Mazajā migliņā.
Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.