Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.

Manis dēļ, pura bērzs

Manis dēļ, pura bērzs, Lapo zelta lapiņām, Ne no tevis slotu griezu, Nedz noviru dzīpariņu.

Es adīju raibus cimdus

Es adīju raibus cimdus, Pie bērziņa stāvēdama; Cik lapiņas bērziņā, Tik raibumu cimdiņā.

Pērkonam četri dēli

Pērkonam četri dēli, Visi četri amatnieki: Divi sita vara bungas, Divi šķīla uguntiņu.

Vai, dieviņi, purva bērzu

Vai, dieviņi, purva bērzu, Tavu grūtu dzīvošanu: Vispēdīgi tu izplauki, Vispirmais nodzeltēji.