Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.

Pērkonam četri dēli

Pērkonam četri dēli, Visi četri amatnieki: Divi sita vara bungas, Divi šķīla uguntiņu.

Atminiet, sveši ļaudis

Atminiet, sveši ļaudis, Kas spīdēja vidū gaisa? - Zaļa bērza lapa spīd Mazajā migliņā.

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.

Pura bērzs, pura bērzs

Pura bērzs, pura bērzs, Kāda tava tiesa bija: Vispirmais tu nobiri, Vispēdīgi nolapoji.