Saimenieks

Saimenieki, saimenieki

Saimenieki, saimenieki,
Jājat zirgus pieguļā:
Jānīts savus kumeliņus
Rasiņā nomazgāja.

Uzliksim saimniekam

Uzliksim saimniekam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai aug viņa kumeliņi
Ozoliņa resnumiņu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Saimenieki, saimenieki, Jājat zirgus pieguļā: Jānīts savus kumeliņus Rasiņā nomazgāja.
Uzliksim saimniekam Ozoliņa vainadziņu, Lai aug viņa kumeliņi Ozoliņa resnumiņu.
Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.
Lec, Saulīte, rītā agri Pa lodziņu istabā, Lai sildās mani bērni Siltajā saulītē.