Vaicā sētas saimenieks

Vaicā sētas saimenieks,
Vai ir visi kumeliņi.
Vilks apēda kumeliņu
Ar visiem nadziņiem.
Tur, puisīti, tavas bandas,
Tur tavs lūša kažociņš,
Tur tavs lūša kažociņš,
Tava cauņu cepurīte!

Ezīšam, ezīšam

Ezīšam, ezīšam Adatiņu kažociņš; Vēl pirkstiņu nepiedūru, Jau vēlās kamolā.

Klusat, jauni, klusat, veci

Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.

Audžu, audžu, vidžu, vidžu

Audžu, audžu, vidžu, vidžu, Man deviņi kumeliņi; Trīs es jāju, trīs es braucu, Trīs pakaļ tecināju.

Sīku kārklu žogu pinu

Sīku kārklu žogu pinu Baltābola kalniņā: Jāņu nakti ielaidīšu Savus zvaigžņu kumeliņus.