Sieva

Jāņu nakti nepazinu

Jāņu nakti nepazinu,
Kura meita, kura sieva:
I meitai, i sievai
Zaļi ziedu vainadziņi.

Tūdaliņ, tagadiņ

Tūdaliņ, tagadiņ
Saulīte grozās:
Te bija meitiņa,
Nu kļuva sieviņa.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva,
Gudri bērnus audzināja:
Starp priedīti, starp eglīti,
Lai caunīte neredzēja.

Vai bitīte laiska sieva

Vai bitīte laiska sieva,
Ka tai mazs augumīns?
Bitītēm gājumīnu
Ar sudrabu līdzināja.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva,
Gudri bērnus audzināja:
Pati guļ siliņā,
Bērni sila maliņā.

Brāļam braucu sievu vest

Brāļam braucu sievu vest
Ar tām ziedu kamanām,
Strauji laižu no kalniņa,
Lai birst ziedi ūdenī.