Tūdaliņ, tagadiņ

Tūdaliņ, tagadiņ
Saulīte grozās:
Te bija meitiņa,
Nu kļuva sieviņa.

Jāņu nakti nepazinu

Jāņu nakti nepazinu, Kura meita, kura sieva: I meitai, i sievai Zaļi ziedu vainadziņi.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva, Gudri bērnus audzināja: Starp priedīti, starp eglīti, Lai caunīte neredzēja.

Vai bitīte laiska sieva

Vai bitīte laiska sieva, Ka tai mazs augumīns? Bitītēm gājumīnu Ar sudrabu līdzināja.

Vāverīte gudra sieva

Vāverīte gudra sieva, Gudri bērnus audzināja: Pati guļ siliņā, Bērni sila maliņā.