Suns

Kur, vilciņ, tu tecēsi

Kur, vilciņ, tu tecēsi
Ar tiem kaula nadziņiem?
– Tek’ uz Rīgu sūdzēties,
Suņi manu ādu plēsa.

Ai, vilciņ, ai, vilciņ

Ai, vilciņ, ai, vilciņ,
Tu uzaugi nerājams:
Dienu ganus kliedzināji,
Nakti suņus kaucināji.

Lakstīgala suņus sauca

Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama,
Irbes meita klausījās
Pelēkām austiņām.

Adiet, meitas, ko adiet

Adiet, meitas, ko adiet,
Sunim zeķes noadiet!
Sunim kājas nosalušas,
Apkārt sētu staigājot.

Tprunda, tprunda, jandālīt

Tprunda, tprunda, jandālīt,
Suns pie putras kambarī!
Lai tā putra, kur tā putra,
Kur tie piena kunkulīši!

Ai, vilciņ, ai, vilciņ, Tu uzaugi nerājams: Dienu ganus kliedzināji, Nakti suņus kaucināji.
Lakstīgala suņus sauca, Kalniņā stāvēdama, Irbes meita klausījās Pelēkām austiņām.
Adiet, meitas, ko adiet, Sunim zeķes noadiet! Sunim kājas nosalušas, Apkārt sētu staigājot.
Tprunda, tprunda, jandālīt, Suns pie putras kambarī! Lai tā putra, kur tā putra, Kur tie
Ai, mīļā Māršaviņa, Svētī manas raibaliņas - Dodi pienu, dodi sieru, Dodi labu ganu zemi.