Kur, vilciņ, tu tecēsi Ar tiem kaula nadziņiem? - Tek' uz Rīgu sūdzēties, Suņi manu
Ai, vilciņ, ai, vilciņ, Tu uzaugi nerājams: Dienu ganus kliedzināji, Nakti suņus kaucināji.
Lakstīgala suņus sauca, Kalniņā stāvēdama, Irbes meita klausījās Pelēkām austiņām.
Ai, mīļā Māršaviņa, Svētī manas raibaliņas - Dodi pienu, dodi sieru, Dodi labu ganu zemi.
Adiet, meitas, ko adiet, Sunim zeķes noadiet! Sunim kājas nosalušas, Apkārt sētu staigājot.