Kur, vilciņ, tu tecēsi Ar tiem kaula nadziņiem? - Tek' uz Rīgu sūdzēties, Suņi manu
Ai, vilciņ, ai, vilciņ, Tu uzaugi nerājams: Dienu ganus kliedzināji, Nakti suņus kaucināji.
Lakstīgala suņus sauca, Kalniņā stāvēdama, Irbes meita klausījās Pelēkām austiņām.
Adiet, meitas, ko adiet, Sunim zeķes noadiet! Sunim kājas nosalušas, Apkārt sētu staigājot.
Ai, mīļā Māršaviņa, Svētī manas raibaliņas - Dodi pienu, dodi sieru, Dodi labu ganu zemi.