Tīrums

Arājam melnas kājas

Arājam melnas kājas,
Tīrumiņu staigājot;
Tur uzauga zelta graudi
Kuplajās vārpiņās.

Jumis stāv druviņā, Vārpu kušķis rociņā, Vārpu kušķis rociņā, Vainadziņš galviņā.
Pļaujiet, mani pļāvējiņi, Līdz pašam vakaram! Tā vārpiņa gauži raud, Kas palika nenopļauta.
Es šķitos al's nedzert, Sīkas vārpas lasīdama; Sīcin sīka sīkas vārpas, Reibin reiba apinītis.
Bēdz, Jumīti, bēdz, Jumīti, Nu nāk tavi ķērājiņi: Nu nāk pati saiminiece Juma ņemti tīrumā.
Pavasar, pavasar Izdzen gani tīrumā. Gani stāv kalniņā, Lopi mauj lejiņā.