Uguns

Kuries, mana uguntiņa

Kuries, mana uguntiņa,
Kad es labs kūrējiņš;
Ne uguns nekuras,
Kad nav laba kūrējiņa.

Pērkonam četri dēli

Pērkonam četri dēli,
Visi četri amatnieki:
Divi sita vara bungas,
Divi šķīla uguntiņu.