Uguns

Kas tur kūra uguntiņu

Kas tur kūra uguntiņu
Viņā upes maliņā?
Jānīts kūra uguntiņu,
Pēterīti kaitināja.

Pošaties, Jāņa bērni

Pošaties, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu:
Jāņa diena spodra nāca,
Ugunīs mirdzēdama.

Dedzi gaiša, uguntiņa

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Vizi, manu vainadziņu,
Tev` noņems šovakar.

Es iekūru jāņuguni

Es iekūru jāņuguni
Pašā kalna galiņā,
Lai redzēja Jāņa bērni,
Lai tie nāca sētiņā.

Uguns puisi, Jāņa nakti

Uguns puisi, Jāņa nakti
Dedzin’ gaišu uguntiņu:
Es tev došu raibus cimdus,
Izrakstītu nēzdodziņu.

Pošaties, Jāņa bērni, Sagaidiet Jāņa dienu: Jāņa diena spodra nāca, Ugunīs mirdzēdama.
Gaiša, gaiša uguns deg Tumšajā kaktiņā: Tur Laimiņa mūžu raksta Mazajam bērniņam.
Dedzi gaiša, uguntiņa, Tu dzisīsi šovakar; Vizi, manu vainadziņu, Tev` noņems šovakar.
Es iekūru jāņuguni Pašā kalna galiņā, Lai redzēja Jāņa bērni, Lai tie nāca sētiņā.
Uguns puisi, Jāņa nakti Dedzin' gaišu uguntiņu: Es tev došu raibus cimdus, Izrakstītu nēzdodziņu.