Upes

Visa upes klusu tek

Visa upes klusu tek,
Mūs’ upīte skanēdama:
Citas upes dūņas nes,
Mūs’ upīte sudrabiņu.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu,
Kas tecēja negrožots?
– Migla stāv bez kājiņu,
Upe tek negrožota.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā
Sidrabota upe tek,
Ik rītiņu saule nāca
Pie upītes padzerties.