Kuplis auga ozoliņis

Kuplis auga ozoliņis
Aiz upītes līcītī;
Pati bite laipas meta
Pēc kuplajā ozoliņa.
Es apsitu ozoliņu
Sīkajām nagliņām:
Bitītei zemas kājas,
Lai neslīda staigājot.

Sanēdama bite skrēja

Sanēdama bite skrēja Sava kunga tīrumos, Dziedādama ielaidās Cita kunga daļiņā.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Ozoliņa zarus lauzu

Ozoliņa zarus lauzu, Man ozola vajadzēja; Kam bij man liepu lauzt, Pat' liepiņa i būdama.