Ūsiņš

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai aug man govis, vērši
Deviņām kārtiņām.

Ūsiņam gaili kāvu

Ūsiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem,
Lai zviedz manis kumeliņš
Deviņām balstiņām.