Vējš

Skataties jūriņāi

Skataties jūriņāi,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķietu, putu audi,
Vēja māte audējiņa.

Ej gulēt, Vēja māte

Ej gulēt, Vēja māte,
Sausas egles galiņā:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņu.

Skataties jūriņā

Skataties jūriņā,
Kādi balti audekliņi:
Niedru šķieti, putu audi,
Vēja māte audējiņa.

Guli, guli, bāleliņi

Guli, guli, bāleliņi,
Vējš nolauza ozoliņu;
Kam neņēmi garu cirvi,
Kam zariņus neapcirti?

Dūci, dūci, bitenīte

Dūci, dūci, bitenīte,
Šūniņās gulēdama:
Salti pūta ziemas vēji,
Tālu bēga vasariņa.