Vējš

Ej gulēt, vēja māte

Ej gulēt, vēja māte,
Sausas egles galiņā:
Jūrā mani bāleliņi
Vakarēju gājumiņu.