Vidzeme

Uz Kurzemi, uz Kurzemi

Uz Kurzemi, uz Kurzemi
Mans vizuļu vainadziņš;
Vidzemnieki, bāleliņi,
Nāk pakaļ raudādami.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Kas pie Rīgas dumpējās Apaķš ledus Daugavā? Ziemassvētki dumpējās, Šurp nākdami, Kurzemē.
Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.
Jāņu nakti, bāleliņi, Nejājiet pieguļā: Meža māte suņus sauca, Rīdīs jūsu kumeliņus.
Jauni puiši, bāleliņi, Sargājiet kumeliņu: Jānīts gāja Jāņu nakti, Iemaviņi rociņā.