Uz Kurzemi, uz Kurzemi

Uz Kurzemi, uz Kurzemi
Mans vizuļu vainadziņš;
Vidzemnieki, bāleliņi,
Nāk pakaļ raudādami.


Citas Tautas Dziesmas
Kas pie Rīgas dumpējās

Kas pie Rīgas dumpējās Apaķš ledus Daugavā? Ziemassvētki dumpējās, Šurp nākdami, Kurzemē.

Ēd, vistiņa, kviešu graudus

Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.

Jāņu nakti, bāleliņi

Jāņu nakti, bāleliņi, Nejājiet pieguļā: Meža māte suņus sauca, Rīdīs jūsu kumeliņus.

Jauni puiši, bāleliņi

Jauni puiši, bāleliņi, Sargājiet kumeliņu: Jānīts gāja Jāņu nakti, Iemaviņi rociņā.