Uz Kurzemi, uz Kurzemi

Uz Kurzemi, uz Kurzemi
Mans vizuļu vainadziņš;
Vidzemnieki, bāleliņi,
Nāk pakaļ raudādami.

Kas pie Rīgas dumpējās

Kas pie Rīgas dumpējās Apaķš ledus Daugavā? Ziemassvētki dumpējās, Šurp nākdami, Kurzemē.

Ēd, vistiņa, kviešu graudus

Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.

Jāņu nakti, bāleliņi

Jāņu nakti, bāleliņi, Nejājiet pieguļā: Meža māte suņus sauca, Rīdīs jūsu kumeliņus.

Jauni puiši, bāleliņi

Jauni puiši, bāleliņi, Sargājiet kumeliņu: Jānīts gāja Jāņu nakti, Iemaviņi rociņā.