Ēd, vistiņa, kviešu graudus, Dēj oliņas Lieldienām: Daudz bij man bālēlīnu, Baltu olu ēdājīnu.
Jāņu nakti, bāleliņi, Nejājiet pieguļā: Meža māte suņus sauca, Rīdīs jūsu kumeliņus.
Jauni puiši, bāleliņi, Sargājiet kumeliņu: Jānīts gāja Jāņu nakti, Iemaviņi rociņā.
Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.
Kas pie Rīgas dumpējās Apaķš ledus Daugavā? Ziemassvētki dumpējās, Šurp nākdami, Kurzemē.