Vilki

Pieci vilki danci veda

Pieci vilki danci veda
Ap to vienu siena kaudzi;
Citam aste kā kodeļa,
Citam ausis kā lemeši.

Lieli vilki, mazi vilki

Lieli vilki, mazi vilki
Vāvuļot vāvuļoja:
Lieli vilki ī – ī – ī,
Mazi vilki ņigu, ņegu.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Lieli vilki, mazi vilki Vāvuļot vāvuļoja: Lieli vilki ī - ī - ī, Mazi vilki
Ai, vilciņ, ai, vilciņ, Tu jau biji nekristīts: Kurš vien tevi ieraudzīja, Visi tevi ulināja.
Pieci vilki vilku vilka Pa slidenu ezeriņu; Visi pieci nepavilka, Astes vien kustināja.
Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.