Lieli vilki, mazi vilki

Lieli vilki, mazi vilki
Vāvuļot vāvuļoja:
Lieli vilki ī – ī – ī,
Mazi vilki ņigu, ņegu.

Pieci vilki danci veda

Pieci vilki danci veda Ap to vienu siena kaudzi; Citam aste kā kodeļa, Citam ausis kā lemeši.

Ai, vilciņ, ai, vilciņ

Ai, vilciņ, ai, vilciņ, Tu jau biji nekristīts: Kurš vien tevi ieraudzīja, Visi tevi ulināja.

Pieci vilki vilku vilka

Pieci vilki vilku vilka Pa slidenu ezeriņu; Visi pieci nepavilka, Astes vien kustināja.

Kal, kalēj, ko kaldams

Kal, kalēj, ko kaldams, Nokal man atslēdziņu, Vilkam mute jāaizslēdz, Lai ganiņu neklidzina.