Vīri

Citi vīri man vaicāja

Citi vīri man vaicāja,
Ko es ēdu, meža vīrs?
Šaunu caunes, kāpju bites,
To es ēdu, meža vīrs.

Vīri, vīri, kam kumeļi

Vīri, vīri, kam kumeļi,
Brauksim visi jūriņā,
Brauksim visi jūriņā,
Krausim raudu vezumiņu.

Kādi bija lences vīri

Kādi bija lences vīri,
Kādi kārbas vilcējiņi,
Vai tie jēdza zeltu smelt,
Kad tas nāca maliņā.

Lieli vīri, stipri vīri

Lieli vīri, stipri vīri,
Ko devāt Dieviņam?
Bitīt’ maza darbiniece,
Dievam deva gaisumiņu.

Ekur vīri ko padara

Ekur vīri ko padara,
Mani balti bālelini:
Kumeļā sēdēdami,
Dzeni laida ozolā.

Vīri guļ dienas vidu

Vīri guļ dienas vidu,
Sievas lasa miežu vārpas;
Eit’, vīriņi, paguļat,
Sievas dzers alutiņu.