Vīri, vīri, kam kumeļi, Brauksim visi jūriņā, Brauksim visi jūriņā, Krausim raudu vezumiņu.
Kādi bija lences vīri, Kādi kārbas vilcējiņi, Vai tie jēdza zeltu smelt, Kad tas nāca
Lieli vīri, stipri vīri, Ko devāt Dieviņam? Bitīt' maza darbiniece, Dievam deva gaisumiņu.
Ekur vīri ko padara, Mani balti bālelini: Kumeļā sēdēdami, Dzeni laida ozolā.
Vīri guļ dienas vidu, Sievas lasa miežu vārpas; Eit', vīriņi, paguļat, Sievas dzers alutiņu.