Žagatiņa

Cīrulītis ziergu puisis

Cīrulītis ziergu puisis
Ar pelēku paltraciņu:
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.
Cīrulīti, cīrulīti, Pavasara dziedātāj! Vai tu ledū neiesali, Cinī ziemu gulēdams?