Cīrulītis ziergu puisis

Cīrulītis ziergu puisis
Ar pelēku paltraciņu:
Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.

Cīrulītis rillināja

Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.

Kūla mani sila dzenis

Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.

Cīrulīti, cīrulīti

Cīrulīti, cīrulīti, Pavasara dziedātāj! Vai tu ledū neiesali, Cinī ziemu gulēdams?

Cīrulītis, mazputniņš

Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.