Cīrulītis rillināja Mana lauka galiņā; Kā tam bija nedziedāt - Brālīts veda lakstīgalu.
Kūla mani sila dzenis, Kūla meža cīrulītis; Tāpēc mani putni kūla, Ka es tēva neklausīju.
Cīrulīti, cīrulīti, Pavasara dziedātāj! Vai tu ledū neiesali, Cinī ziemu gulēdams?
Cīrulītis, mazputniņš, Tas miedziņa negulēja. Tas cēlās rītā agri, Tas priecīgi padziedāja.