Ziedi

Guli, guli, sila bite

Guli, guli, sila bite,
Lauka bite negulēj’:
Visi tavi sila ziedi
Lauka bites rociņā.

Griķīts auga smilktenē

Griķīts auga smilktenē,
Papardīšu mežmalē;
Griķim bija saldi ziedi,
Bitītēm medus salds.

Ai baltais āboliņ

Ai baltais āboliņ,
Kamdēļ šogad vēlu ziedi?
Nebūs medus bitītēm,
Ne vainaga meitiņām.

Ai bitīte, ķepainīte

Ai bitīte, ķepainīte,
Tavi spārni noguruš’,
Tavi spārni noguruši,
Saldus ziedus meklēdam’.

Rudzīts zied zelta ziedus

Rudzīts zied zelta ziedus,
Miezīts zelta pakariņu;
Bite pate muļķe bija,
Ziedu ņemt nemācēja.

Pie liepiņas kājas āvu

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepā kāru vainadziņu.
No liepiņas ziedi bira,
No vaiņaga sudrabiņš.