Lieli ļaudis lielījās

Lieli ļaudis lielījās
Lielas upes maliņā;
Ir es arī lielījos,
Pie ezera stāvēdama.

Kar, bāliņi, šūpulīti

Kar, bāliņi, šūpulīti, Nekar upes maliņā: Trūkst virvīte dārdēdama, Krīt māsiņa upītē.

Kas tur kūra uguntiņu

Kas tur kūra uguntiņu Viņā upes maliņā? Jānīts kūra uguntiņu, Pēterīti kaitināja.

Kas rakztija ozoliņu

Kas rakztija ozoliņu Straujas upes maliņā? Man' bāliņi norakztija, Kumeliņus ganidami.

Kas kaitēja nedzīvot

Kas kaitēja nedzīvot Lielas upes līcītī: Upe nesa ozoliņu Ar visām bitītēm.