Saka Ogre tecēdama

Saka Ogre tecēdama:
Mīsimies, Daugaviņa!
Nesamija Daugaviņa,
Ogrei lieli līkumiņi.

Palīdziet man, māsiņas

Palīdziet man, māsiņas, Tiklu mest Daugavā: Vizēt viz Daugaviņa Sīkajām raudiņām.

Strauji tek Daugaviņa

Strauji tek Daugaviņa, Dažu grūda dibinā: Tur guļ dažš kunga kuģis, Dažs māmiņas auklējums.

Nevar vaira, nevar vaira

Nevar vaira, nevar vaira, Jau varīte pievarēta; Nevar vaira laivā braukt, Jau Daugava izsusēja.

Izsīkusi Daugaviņa

Izsīkusi Daugaviņa, Zaļa maura pieaugusi; Eita, mani bāleliņi, Taisāt govju laidariņu.