Straujupīte garām tek

Straujupīte garām tek,
Mani līdzi aicināja.
Diezgan tev sīkakmiņu
I bez mana augumiņa.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Kas stāvēja bez kājiņu

Kas stāvēja bez kājiņu, Kas tecēja negrožots? - Migla stāv bez kājiņu, Upe tek negrožota.

Aiz kalniņa lejiņā

Aiz kalniņa lejiņā Sidrabota upe tek, Ik rītiņu saule nāca Pie upītes padzerties.

Visas pļavas aiz upītes

Visas pļavas aiz upītes Pilnas zīda pavedienu: Zirneklītis sagšas auda Mušiņām , māsiņām.