Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza
Tādu zaļu villainīti?
– Vasariņa atnākdama
Atnes zaļu villainīti.

Mežā dzimu, mežā augu

Mežā dzimu, mežā augu, Nule mani laukā veda, Nule manas villainītes Lauka vēji vēdināja.

Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? Man apsedza silta saule, Pavasara lietutiņš.

Pušķojam Jāņu māti

Pušķojam Jāņu māti Ar zaļāmi zālītēmi, Lai pušķoja vasariņa Ar rudziem, ar miežiem.

Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.