Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza
Tādu zaļu villainīti?
– Vasariņa atnākdama
Atnes zaļu villainīti.

Mežā dzimu, mežā augu

Mežā dzimu, mežā augu, Nule mani laukā veda, Nule manas villainītes Lauka vēji vēdināja.

Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? Man apsedza silta saule, Pavasara lietutiņš.

Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.

Bišu tēvs priecājās

Bišu tēvs priecājās, Šogad laba vasariņa, Šogad laba vasariņa, Medutiņa nepietrūka.