Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza
Tādu zaļu villainīti?
– Vasariņa atnākdama
Atnes zaļu villainīti.

Kas, bērziņi, tev’ audzēja

Kas, bērziņi, tev' audzēja, Kas tik kuplu darināja? - Zeme resnu audzināja, Dieviņš kuplu darināja.

Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? Man apsedza silta saule, Pavasara lietutiņš.

Nāc nākdama, vasariņa

Nāc nākdama, vasariņa, Visi bērni tevi gaida; Jau ziemiņa kājas āva, Uz akmeņa tupēdama.

Kur, bitīte, tu gulēji

Kur, bitīte, tu gulēji Šo garo vasariņu? - Dziļa purva maliņā, Zaļozola galiņā.