Līdzīgas Tautas Dziesmas
Tā ir mana Kārta, Laima, Kas ceļ mani kalniņā; Gan ir man tādu ļaužu, Lejiņā
Bitenieka līgavai Griķu vainags galviņā, Griķu vainags galviņā, Vaska kurpes kājiņā.
Vecais tēvs sirmu bārzdu Dores vilka ozolā. Lūst ozols, krīt vecais, Plīst galviņa šķederniem.