Gludi galvu saglaudīju

Gludi galvu saglaudīju,
Mežiņā tecēdama,
Lai bitītes nemetas
Manu matu galiņāi.

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu, Atjās tavi precinieki: Līdaciņa, gludgalvīte, Zelta grožus kustināja,

Vēzi, vēzi, sukā galvu

Vēzi, vēzi, sukā galvu, Sargi savu cekuliņu! Līdaciņa, gludgalvīte, Seglo savu kumeliņu.

Ej, kaziņa, kārklu grauzt

Ej, kaziņa, kārklu grauzt, Negrauz zaļo ozoliņu: Lai stāv zaļais ozoliņš Mana tēva bitītēm.

Ko darīji, bāleliņ

Ko darīji, bāleliņ, Visu dienu siliņā? -Bitītēm namu daru, Lai tās ziemu nesasala.