Gludi galvu saglaudīju

Gludi galvu saglaudīju,
Mežiņā tecēdama,
Lai bitītes nemetas
Manu matu galiņāi.

Tā ir mana Kārta, Laima

Tā ir mana Kārta, Laima, Kas ceļ mani kalniņā; Gan ir man tādu ļaužu, Lejiņā stūmējiņu.

Bitenieka līgavai

Bitenieka līgavai Griķu vainags galviņā, Griķu vainags galviņā, Vaska kurpes kājiņā.

Vecais tēvs sirmu bārzdu

Vecais tēvs sirmu bārzdu Dores vilka ozolā. Lūst ozols, krīt vecais, Plīst galviņa šķederniem.

Jāņu nakti, meitiņ, sargi

Jāņu nakti, meitiņ, sargi Savu puķu vainadziņu: Nakts ir silta, galva karsta, Novīst puķu vainadziņš.