Ko darām, pieci brāļi

Ko darām, pieci brāļi,
Šādu garu vasariņu:
Uzcērtam dēļu klēti,
Pieberam miežu, rudzu.

Dūci, dūci bitenite

Dūci, dūci bitenite, Šūniņāsi guledama, Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa.

Kur, Jumīti, tu gulēji

Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.

Kas, bērziņi, tev apsedza

Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.

Tais`, brālīti, dzelžu ratus

Tais`, brālīti, dzelžu ratus, Ar ko mani vizināt, Ar ko mani vizināt, No tīruma rijiņā, No tīruma rijiņā, No klētiņas lasīt tālāk