Kur, Jumīti, tu gulēji Šo garaju vasariņu? - Tīrumiņa vidiņā, Zem pelēka akmentiņa.
Kas, bērziņi, tev apsedza Tādu zaļu villainīti? - Vasariņa atnākdama Atnes zaļu villainīti.
Dūci, dūci bitenite, Šūniņāsi guledama, Salti pūta ziemas vēji, Tālu bēga vasariņa.
Tais`, brālīti, dzelžu ratus, Ar ko mani vizināt, Ar ko mani vizināt, No tīruma rijiņā,
Jumīts bēga runiņā, No runiņas gubiņā, No gubiņas klētiņā, No klētiņas apcirknī.