Kur, vilciņ, krapšķināsi

Kur, vilciņ, krapšķināsi
Ar tiem kaula zābakiem?
– Uz lejniekiem krapšķināšu,
Lejniekiem gobas ņemt:
Citam jērus, kazlēniņus,
Citam mazus kucēniņus.

Vilkam liels brīnumiņš

Vilkam liels brīnumiņš, Lapsai zīžu kažociņš - Kas tev kait, jēru zagli, Tas man .mātes nopelnīts.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Mālu bedrē izsmērēja, Ka varēja svētu rītu Kazai braukti vedējos.

Vilkam labi, vilkam labi

Vilkam labi, vilkam labi, Ne tam ratu ne ragavu. Paņēmies āža ragu, Iet pa silu taurēdams.

Vilkam labi, vilkam labi

Vilkam labi, vilkam labi, Ne tam ratu, ne ragavu: No kalniņa uz kalniņu, No jēriņa pie sunīša.