Kur, vilciņ, krapšķināsi

Kur, vilciņ, krapšķināsi
Ar tiem kaula zābakiem?
– Uz lejniekiem krapšķināšu,
Lejniekiem gobas ņemt:
Citam jērus, kazlēniņus,
Citam mazus kucēniņus.

Jūs, bērniņi, nezināt

Jūs, bērniņi, nezināt, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Niedrainē balināja, Niedrainē balināja, Rāviņā noskaloja.

No tālienes es pazinu

No tālienes es pazinu, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.