Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus
Mālu bedrē izsmērēja,
Ka varēja svētu rītu
Kazai braukti vedējos.

Jūs, bērniņi, nezināt

Jūs, bērniņi, nezināt, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Vilciņš savus zābaciņus

Vilciņš savus zābaciņus Niedrainē balināja, Niedrainē balināja, Rāviņā noskaloja.

No tālienes es pazinu

No tālienes es pazinu, Kāds vilkam mundieriņš: Zili, īsi kamzolīši, Melni samta zābaciņi.