Maziņš bija, saldis bija

Maziņš bija, saldis bija,
Bitit, tavs vezumiņš;
Kārkla ziedi, ievas ziedi
Bij tavā vezumā.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Zili zied sila ziedi

Zili zied sila ziedi Zeltītāmi lapiņāmi; Bitīt skrēja ziediņosi Zeltītiem spārniņiemi.

Visa bija Jāņu zāle

Visa bija Jāņu zāle, Ko plūc Jāņu vakarā: Vībotnīte, papardīte, Sarkanais āboliņš.

Skretaliņš, āboliņš

Skretaliņš, āboliņš Jaunu meitu Jāņu zāles; Suņu burkšķi, pupu lēkšķi Jaunu puišu Jāņu zāles.