Bitīt

Bitīt, manu zeltspārnīt

Bitīt, manu zeltspārnīt,
Tu bij’ liela darbiniece:
Tu atnesi sila ziedus
Pār deviņi novadiņi.

Ko, bitīt, tu raudāji

Ko, bitīt, tu raudāji,
Rožu ziedu locīdama?
-Vējš nolauza ozoliņu
Vaskotām lapiņām.

Atenieši vella bērni

Atenieši vella bērni,
Bitit’ meta ūdenī.
Skrej, bitit, žāveties
Manā rožu dārziņā.

Traki traki leišu kungi

Traki traki leišu kungi,
Met bitīti ūdenī;
Nāc, bitīte, kaltēties
Manā rožu dārziņā.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Upīt' saka tecēdama: Man nav viena līkumiņa; Daža laba siena kaudze Guļ tavā līkumā.
Maziņš bija, saldis bija, Bitit, tavs vezumiņš; Kārkla ziedi, ievas ziedi Bij tavā vezumā.
Ai zaļais ozoliņ, Tavu smuidru augumiņu: Simtu asu dzeini vilku, Vēl nesniedzu virsotnīti.
Traki traki leišu kungi, Met bitīti ūdenī; Nāc, bitīte, kaltēties Manā rožu dārziņā.