Cūkas kājas skuldurītis

Cūkas kājas skuldurītis
Budēlim kulītē,
Lai varētu smagi lekt,
Istabiņu dimdināt.

Vai bij tava līgaviņa

Vai bij tava līgaviņa Cūkas vien ganījusi: Vai adīja cimdus, zeķes, Cūkactiņas, pāradiņi.

Klusat, jauni, klusat, veci

Klusat, jauni, klusat, veci, Dievs ienāca istabā, Dievs ienāca istabā, Vaicā nama saimenieku.

Gausi nāca, nu atnāca

Gausi nāca, nu atnāca Tie bagāti Ziemassvētki: Trīs dieniņas, trīs naksniņas Nāk pār kalnu kūpēdami.

Gudra, gudra man galviņa

Gudra, gudra man galviņa, Sadzen cūkas kūtiņā. I tad būtu vēl gudrāka, Ja durtiņas aiztaisītu.