Dzert man miežu alutiņu

Dzert man miežu alutiņu,
Nelaistīt plāniņē;
Lasīt man miežu vārpas,
Nemīņāt kājiņām.

Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida, Brūnu kleitu pacēlusi; Kur norāva vienu vārpu, Divas auga tai vietā.

Līka, līka miežu vārpa

Līka, līka miežu vārpa, Melna bārda pļāvējam; Lai Dievs deva brūveram Tādu melnu alutiņu.

Miķelītis man sacīja

Miķelītis man sacīja, Dari mīkstu alutiņu; Ko darīšu, Miķelīti, Trīs graudiņi vārpiņā.

Dzerat, puiši, pa puskausa

Dzerat, puiši, pa puskausa, Meitas pilnu biķerīti: Meitām līka muguriņa, Mieža vārpas salasot.