Līka, līka miežu vārpa

Līka, līka miežu vārpa,
Melna bārda pļāvējam;
Lai Dievs deva brūveram
Tādu melnu alutiņu.

Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida, Brūnu kleitu pacēlusi; Kur norāva vienu vārpu, Divas auga tai vietā.

Miķelītis man sacīja

Miķelītis man sacīja, Dari mīkstu alutiņu; Ko darīšu, Miķelīti, Trīs graudiņi vārpiņā.

Dzerat, puiši, pa puskausa

Dzerat, puiši, pa puskausa, Meitas pilnu biķerīti: Meitām līka muguriņa, Mieža vārpas salasot.

Šādi tādi klinklāviņi

Šādi tādi klinklāviņi Izdzer manu alutiņu; Kur tie mani paša bērni, Miežu vārpu lasītāji?