Miķelītis man sacīja

Miķelītis man sacīja,
Dari mīkstu alutiņu;
Ko darīšu, Miķelīti,
Trīs graudiņi vārpiņā.

Jāņu māte rudzus brida

Jāņu māte rudzus brida, Brūnu kleitu pacēlusi; Kur norāva vienu vārpu, Divas auga tai vietā.

Līka, līka miežu vārpa

Līka, līka miežu vārpa, Melna bārda pļāvējam; Lai Dievs deva brūveram Tādu melnu alutiņu.

Dzerat, puiši, pa puskausa

Dzerat, puiši, pa puskausa, Meitas pilnu biķerīti: Meitām līka muguriņa, Mieža vārpas salasot.

Šādi tādi klinklāviņi

Šādi tādi klinklāviņi Izdzer manu alutiņu; Kur tie mani paša bērni, Miežu vārpu lasītāji?