Ūsiņam gaili kāvu Pavasara rītiņā: Māsai spārni, brāļiem kājas, Ūsiņam viducītis.
Valkā labi, jaunā māsa, Vecās māsas vainadziņu; Vecā māsa, tā bij gudra, Tā ar godu
Skrien, bitīte, sit spārniņus Pie resnā ozoliņa: Traucē savas citas māsas, Lai neguļ dienasvidu.
Bite mana māsa bija, Ābolajā kājas āva; Nepazina sēdejuma, Ne sliedites pakaļā.
Mauc, brālīt, baltus cimdus, Ved māsiņu dancināt, Lai māsai baltas avis, Visu mūžu dzīvojot.