Stalti mūsu bāleliņi

Stalti mūsu bāleliņi,
Melnas zemes arājiņi,
Baltas maizes pļāvējiņi,
Sūra darba darītāji.

Vakar lācis maizi cepa

Vakar lācis maizi cepa Aiz Valmieras siliņā; Šodien ēda launadziņu Paipaliņas krodziņā.

Paēduši, padzēruši

Paēduši, padzēruši, Pateicat Dieviņam! Dieva galds, Māras maize, Mūsu pašu sūra vara.

Cep, māmiņa, man maizīti

Cep, māmiņa, man maizīti, Vieglu nest, gausu ēst: Man jāiet siliņā Priedēm galu līdzināt.

Bij man laba sila zeme

Bij man laba sila zeme Rudzus sēt, dores dēt, Rudzus sēt maizītei, Medu, vasku naudiņai.