Kas man kait nenesāt

Kas man kait nenesāt
Melnus svārkus, zābaciņus?
Man bitite svārkus šuva,
Sētmalā guledama.

Tev, eglīt, piederēja

Tev, eglīt, piederēja Visu mūžu zaļi svārki; Tev, māsiņ, nepiedera Visu mūžu vainadziņš.

Bij manam bāliņam

Bij manam bāliņam Vasku svārki mugurā; Cauri gāja griķu druvu Tek bitīte nopakaļ.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.

Kukaini, ragaini

Kukaini, ragaini, Tev grezni svārki, Ne tādi kungam, Ne ķēniņam.