Tev, eglīt, piederēja Visu mūžu zaļi svārki; Tev, māsiņ, nepiedera Visu mūžu vainadziņš.
Bij manam bāliņam Vasku svārki mugurā; Cauri gāja griķu druvu Tek bitīte nopakaļ.
Kas man kait nenēsāt Melnus svārkus, zābaciņus: Man bitīte svārkus šuva, Sētmalā gulēdama.
Kukaini, ragaini, Tev grezni svārki, Ne tādi kungam, Ne ķēniņam.
Velc, bāliņ, trejus svārkus, Tev trejādas audējiņas: Auž māsiņa, auž līgava, Auž bitīte ozolā.