Svārki

Tev, eglīt, piederēja

Tev, eglīt, piederēja
Visu mūžu zaļi svārki;
Tev, māsiņ, nepiedera
Visu mūžu vainadziņš.

Bij manam bāliņam

Bij manam bāliņam
Vasku svārki mugurā;
Cauri gāja griķu druvu
Tek bitīte nopakaļ.

Kas man kait nenēsāt

Kas man kait nenēsāt
Melnus svārkus, zābaciņus:
Man bitīte svārkus šuva,
Sētmalā gulēdama.

Kas man kait nenesāt

Kas man kait nenesāt
Melnus svārkus, zābaciņus?
Man bitite svārkus šuva,
Sētmalā guledama.

Kukaini, ragaini

Kukaini, ragaini,
Tev grezni svārki,
Ne tādi kungam,
Ne ķēniņam.