Bērziņš auga uz akmeņa

Bērziņš auga uz akmeņa,
Strazdiņš dzieda galiņā;
Bērziņam mīkstas lapas,
Strazdam skaista valodiņa.

Uz akmeņa liepa auga

Uz akmeņa liepa auga Pazeltītu virsotnīti. Pilni zari sīku putnu, Strazdiņš sēd virsotnē.

Bērziņš auga purvmalā

Bērziņš auga purvmalā Deviņām galotnēm, Iesim abas mēs, māsiņa Bērziņā šūpoties!

Bērziņš auga uz akmiņa

Bērziņš auga uz akmiņa Sidrabotām lapiņām, Bērziņš lapas darināj`, Es darinu vainadziņ`; Bērziņam salna trauca, Man noņēma sveši ļaudis.

Bērziņš auga trim lapām

Bērziņš auga trim lapām Liela ceļa maliņā: Tai vienā saule lēca, Tai otrā norietēja, Tai trešā lapiņā Laime lēja sudrabiņu.