Priedes vien, egles vien

Priedes vien, egles vien
Mana ceļa maliņā,
Viena pati bērzu birze
Zeltītām lapiņām.

Pura bērza slotu griezu

Pura bērza slotu griezu Glumajām lapiņām, Lai peras tie ļautiņi Kas man laba nevēlēja.

Atminat, veci ļaudis

Atminat, veci ļaudis, Kas aug upes maliņā? Smuidri bērzi, melni alkšņi Aug upītes maliņā.

Līdiet, tautas, bērzu birzi

Līdiet, tautas, bērzu birzi, Vienu daļu atstājiet, Vienu daļu atstājiet, Putniņiem uzmesties!

Aiz upītes zaļi bērzi

Aiz upītes zaļi bērzi Zeltītām lapiņām; Tur bāliņi zirgus gana, Pieguļā gulēdami.