Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas
Pretī bērza pagalītes:
Pate pūta, pate dega,
Pate gauši kurējās.

Ak tu, sila Miķelīti

Ak tu, sila Miķelīti, Tavu saldu alutiņu: Vienu malku nodzēros, Visas krūtis nodimdēja.

Nāciet, ļaudis, skatīties

Nāciet, ļaudis, skatīties, Ko dar` Jānis aplokā: Jānīts cērt kļava malku, Ar ko guni kurināt.

Ganiņam, ganiņam,

Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš - vagu ravētājs, Cūkām zāļu kapātājs; lasīt tālāk

Pura bērzs, pura bērzs

Pura bērzs, pura bērzs, Kāda tava tiesa bija: Vispirmais tu nobiri, Vispēdīgi nolapoji.