Bērzs

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara
Baltā bērza muciņā;
Jāņa māte sieru sēja
Baltā linu audeklā.

Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita
Zaļa bērza galotnē,
Sīkus putnus traucēdams,
Lai neēda pumpuriņus.

Atminiet, sveši ļaudis

Atminiet, sveši ļaudis,
Kas spīdēja vidū gaisa?
– Zaļa bērza lapa spīd
Mazajā migliņā.

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas
Pretī bērza pagalītes:
Pate pūta, pate dega,
Pate gauši kurējās.

Līdzīgas Tautas Dziesmas
Ak tu, sila Miķelīti, Tavu saldu alutiņu: Vienu malku nodzēros, Visas krūtis nodimdēja.
Nāciet, ļaudis, skatīties, Ko dar` Jānis aplokā: Jānīts cērt kļava malku, Ar ko guni kurināt.
Ganiņam, ganiņam, Visi darbi ganiņam: Ganiņš - ūdens nesējiņš, Ganiņš - malkas cirtējiņš, Ganiņš -
Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.