Pura bērzs, pura bērzs

Pura bērzs, pura bērzs,
Kāda tava tiesa bija:
Vispirmais tu nobiri,
Vispēdīgi nolapoji.

Jāņa tēvs alu dara

Jāņa tēvs alu dara Baltā bērza muciņā; Jāņa māte sieru sēja Baltā linu audeklā.

Rubenītis bungas sita

Rubenītis bungas sita Zaļa bērza galotnē, Sīkus putnus traucēdams, Lai neēda pumpuriņus.

Atminiet, sveši ļaudis

Atminiet, sveši ļaudis, Kas spīdēja vidū gaisa? - Zaļa bērza lapa spīd Mazajā migliņā.

Es neņemtu oša malkas

Es neņemtu oša malkas Pretī bērza pagalītes: Pate pūta, pate dega, Pate gauši kurējās.