Skrien, bitīti, kur skriedama

Skrien, bitīti, kur skriedama,
Skrien manā dravītē:
Man dravīte dzelzīm kalta,
Sidrabiņa jost’ apjozta.

Kalnā kāpu skatīties

Kalnā kāpu skatīties, Kā raženi upe tek: Pa malām zelts tecēja, Vidū rit sidrabiņš.

Kas mirdzēja, kas spīdēja

Kas mirdzēja, kas spīdēja Augsta kalna galiņā? Jānīts kala kumeliņu Ar sidraba pakaviem.

Sidrabiņa upe tek

Sidrabiņa upe tek Līkumiņu līkumiem, Visapkārt augsti kalni, Visapkārt zaļi meži.

Teci, teci, Daugaviņa

Teci, teci, Daugaviņa, Sijādama, niekādama: Teci, zeltu sijādama, Sidrabiņu niekādama.